Information about the author

The author currently works as a pharmacist, but has dedicated several years to neurobiological research. During his university years, there was also a fascination for the humanities, and the author spent a year in France (Pau) with subjects such as literature, theater and history at the center. Science and the humanities have always been of great interest.

“Generations” is the author’s fictional debut and with it comes a small collection of poems “Time for freedom” where photographs illustrate to give the content another dimension.

Skriver du också på din fritid?

Writing & Leisure letar efter samarbetspartner.

Om du har en akademisk examen och har ett ett manuskript som du förvarar i skrivbordslådan, då är du välkommen att skicka det till Writing & Leisure.

Skicka ditt CV med kontaktuppgifter, utbildningar och arbetslivserfarenhet, följebrev samt manuskript i pdf-format. Prosa och/eller skönlitterärt. Dock ej deckargenre och verklighetsbaserat. I följebrevet ger du en beskrivning av det du skrivit, samt en presentation av dig själv. Berätta sedan hur du ser på ditt författande om 10 år. Och framförallt, vad inspirerar dig till att skriva?

Svar kan dröja i upp till fem månader.

Skicka in ditt manus till info@writingleisure.se

Do you also write in
your spare time?

Writing & Leisure is looking for a partner.

If you have an academic degree and have a manuscript that you keep in your desk drawer, then you are welcome to send it to Writing & Leisure.

Send your CV with contact information, training and work experience, cover letter and manuscript in pdf format. Prose and / or fiction. However, not detective genre and reality-based. In the cover letter, you give a description of what you have written, as well as a presentation of yourself. Then tell us how you view your writing in 10 years. And most importantly, what inspires you to write?

Answers can take up to five months.

Send in your script to info@writingleisure.se