Information about the author

Currently, the author works as a pharmacist, but has dedicated several years to neurobiological research. During university years, there was also a fascination for humanities, and the author spent a year in France (Pau) with particular focus on literature, theater and history. Science and humanities have always been of great interests.

“Generations” is the author’s fictional novel debut, followed by a small collection of poems “Time for freedom”. Photographs illustrate to give the content another dimension.

Skriver du också på din fritid?

Writing & Leisure letar efter samarbetspartner.

Om du har en akademisk examen och har ett ett manuskript som du förvarar i skrivbordslådan, då är du välkommen att skicka det till Writing & Leisure.

Skicka ditt CV med kontaktuppgifter, utbildningar och arbetslivserfarenhet, följebrev samt manuskript i pdf-format. Prosa och/eller skönlitterärt. Dock ej deckargenre och verklighetsbaserat. I följebrevet ger du en beskrivning av det du skrivit, samt en presentation av dig själv. Berätta sedan hur du ser på ditt författande om 10 år. Och framförallt, vad inspirerar dig till att skriva?

Svar kan dröja i upp till fem månader.

Skicka in ditt manus till info@writingleisure.se

Do you also write in
your spare time?

Writing & Leisure is looking for a partner.

If you have an academic degree and a script that you keep in your desk drawer, then you are welcome to submit it to Writing & Leisure.

Send your CV (contact information, education, work experience), cover letter and manuscript in pdf format. Poems and/or novels. However, not detective genre and reality-based. In the cover letter, you give a description of what you have written, as well as a presentation of yourself. Then tell us how you view your writing in 10 years. And most importantly, what inspires you to write?

Answers can take up to five months.

Submit you manuscript to info@writingleisure.se