Information om författaren

Författaren arbetar idag som apotekare, men har dedikerat flera år till neurobiologisk forskning. Under universitetsåren fanns även fascination för humaniora, och författaren tillbringade ett år i Frankrike (Pau) med ämnen som litteratur, teater och historia i centrum. Naturvetenskap och humaniora har alltid varit ett stort intresse.

“Generationer” är författarens skönlitterära debut och med den följer en mindre diktsamling “Tid för frihet” där fotografier illustrerar för att ge innehållet ytterligare en dimension.

Om   Generationer 
och  Tid för frihet

Romanen Generationer handlar om Fredrik som är nyinflyttad student i Uppsala. Precis som de flesta studenter känner han en stor nyfikenhet att förkovra och fördjupa sina kunskaper inom juridik som han valt som sitt framtida yrke. Fredrik och hans studiekamrater inser med åren att juridik är ett intrikat ämne, där det är svårt att få överblick över lagstiftningen som blir allt mer ämnesområdes överskridande. Dessutom, att samtidigt leta efter den stora kärleken visar sig vara en ännu större utmaning. Kanske den svåraste och viktigaste frågan att lösa i livet resonerar de. För att ytterligare illustrera frågorna i Generationer följs den av en mindre diktsamling Tid för frihet. Där belyses ämnen som Fredrik och hans kollegor mött under studietiden. Poesin illustreras med fotografier för att ge innehållet ytterligare dimension. Läsaren lämnas mycket utrymme till egen reflektion och tolkning.

Om   Generationer  och  Tid för frihet

Romanen Generationer handlar om Fredrik som är nyinflyttad student i Uppsala. Precis som de flesta studenter känner han en stor nyfikenhet att förkovra och fördjupa sina kunskaper inom juridik som han valt som sitt framtida yrke. Fredrik och hans studiekamrater inser med åren att juridik är ett intrikat ämne, där det är svårt att få överblick över lagstiftningen som blir allt mer ämnesområdes överskridande. Dessutom, att samtidigt leta efter den stora kärleken visar sig vara en ännu större utmaning. Kanske den svåraste och viktigaste frågan att lösa i livet resonerar de. För att ytterligare illustrera frågorna i Generationer följs den av en mindre diktsamling Tid för frihet. Där belyses ämnen som Fredrik och hans kollegor mött under studietiden. Poesin illustreras med fotografier för att ge innehållet ytterligare dimension. Läsaren lämnas mycket utrymme till egen reflektion och tolkning.